top of page

CERTIFIKÁTY

Stavbyvedúci

Stavebný dozor

ISO 9001: Systém manažérstva kvality, pre zabezpečovanie a preukazovanie riadenia kvality výroby a poskytovaných služieb.

ISO 14001: Systém environmentálneho manažérstva, orientovaný na aspekt životného prostredia v spoločnostiach.

ISO 45001: Systém manažérstva BOZP, preukazujúci vnútropodnikovú bezpečnosť pri práci.

PMP - Project Management Professional

ETICS

ISO All.png
PMP.png
bottom of page