CERTIFIKÁTY

Stavbyvedúci

Stavebný dozor

ISO 9001: Systém manažérstva kvality, pre zabezpečovanie a preukazovanie riadenia kvality výroby a poskytovaných služieb.

ISO 14001: Systém environmentálneho manažérstva, orientovaný na aspekt životného prostredia v spoločnostiach.

ISO 45001: Systém manažérstva BOZP, preukazujúci vnútropodnikovú bezpečnosť pri práci.

PMP - Project Management Professional

2021 © Copyright FBT Slovakia s.r.o.

original transparent.png