top of page

Sanácia základov a muriva – kaštieľ Brodzany

Miesto realizácie: Kaštieľ Brodzany, Brodzany 159, 958 42 Brodzany 


Začiatok výstavby: 04/2021


Koniec výstavby: 09/2021


Činnosť: Generálny dodávateľ


Investor: Banskobystrický samosprávny kraj


Stavba: Objekt na zozname Národnej pamiatkovej kultúry – Kaštieľ Brodzany

Popis činností: Kompletná rekonštrukcia fasády na objekte sanačnými omietkami a odvlhčenie spodného muriva hydroizoláciami, vrátane zhotovenia trativodov, sanačné omietkárske práce vo vnútorných priestoroch kaštieľa, výmena elektroinštalácií, vnútorných malieb. Realizácie reštaurátorských prác na portáloch, kvádrovanie vonkajších nároží fasády, umelecké cifrovanie korunnej rímsy, vrátane ostení. Sadové a záhradkárske úpravy a výstavba nových chodníkov. 

bottom of page