top of page

MŠ Záhorácka v Malackách

Miesto realizácie: MŠ Záhorácka ulica, 901 01 Malacky 


Začiatok výstavby: 03/2020


Koniec výstavby: 06/2020


Činnosť: Generálny dodávateľ


Investor: Mesto Malacky


Stavba: Objekt pôsobí ako ZŠ, v ktorej sa nachádza Materská škola.

Popis činností: V objekte sa realizovali stavebné úpravy pre vytvorenie nových priestorov za účelom novej MŠ. Realizovali sa nové priečky, výplne otvorov, nové podlahy s povrchovými úpravami, nové špeciálne zariaďovacie predmety v sociálnom zázemí, nové elektroinštalácie, nové rozvody vody a kanalizácie, rozvody ÚK. Novovzniknuté priestory boli vybavené s nábytkom špeciálne pre MŠ. Medzi blokmi B a C objektu ZŠ boli zrealizované parkové úpravy.

bottom of page