top of page

Prístavba a obnova objektu CVČ -
Vybudovanie komunitného centra v objekte CVČ

Miesto realizácie: ul. M. Rázusa 30 901 01 Malacky 


Začiatok výstavby: 03/2022


Koniec výstavby: prebiehajúca


Činnosť: Generálny dodávateľ


Investor: Mesto Malacky


Stavba: Objekt pôsobí ako Centrum Voľného Času, alebo, CVČ.

Popis činností: Komunitné centrum s priestormi bude na požadované aktivity CVČ, ako miestnosti pre arteterapiu, muzikoterapiu, pre psychoterapeutov, relaxačnámiestnosť, kancelária, archív a k tomu potrebné hygienické zázemie.

bottom of page